Anno 1792

Krijtmolen d’Admiraal

Bestuur

 

Het bestuur van stichting Krijtmolen d’Admiraal bestaat uit 5 leden.
Het bestuur komt gemiddeld 5 keer per jaar bij elkaar. Naast het bijwonen van de vergaderingen, het maken van beleid en plannen hebben de meeste bestuursleden een eigen portefeuille waar zij verantwoordelijk voor zijn. En natuurlijk zijn ze allemaal liefhebbers van de Krijtmolen!

Leden van het bestuur:

 

De heer Pieter Hettema, voorzitter

De heer Alvaro Manzanares, secretaris

De heer Fred Uilkema, penningmeester 

De heer Hans van der Eijk, portefeuille onderhoud / fondswerving

Mevrouw Margot van der Veer, portefeuille vrijwilligers

 

Het bestuur laat zich bijstaan door een aantal adviseurs:

Mevrouw Bonny Alberts, bestuurlijk advies en historie.

De heer Leen Eelman, onderhoud

De heer Harm-Ydo Hilberdink, molenaar 

De heer Herman van Dam, molenbiotoop

 

Er is een vacature voor een adviseur Public Relations en Communicatie

 

De geschiedenis van de stichting gaat terug naar de jaren zestig van de vorige eeuw toen houthandelaar T.C. Groot met de eerste plannen kwam om de molen voor de toekomst te behouden. Na zijn overlijden werd een restauratiecomité gevormd die op 24 januari 1964 werd omgevormd tot “Stichting Krijtmolen d’Admiraal”.
De eerste voorzitter was notaris Hendrik Jan Nipperus. Andere bestuursleden van het eerste uur die zich enorm hebben ingezet voor de restauratie en later het behoud van de molen zijn: Mvr. J.A.A. Dallmeijer-Bremer die nog familie was van de oud-eigenaar Daniël Melchers, Mvr. T.J. Everaarts-Vonk en de heren C. Groot (zoon van T.C. Groot) en H. Partesius.

Geplaatst op: 7 april 2017 door beheerder