Anno 1792

Krijtmolen d’Admiraal

Organisatie

 

 Wij zijn een ANBI

Stichting Krijtmolen d’Admiraal

De Stichting Krijtmolen d’Admiraal bestaat geheel uit onbetaalde vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben zich om diverse redenen bij de Stichting aangesloten maar ze hebben op zijn minst één ding gemeen namelijk: het behoud van de Krijtmolen.
De geschiedenis van de stichting gaat terug naar de jaren zestig van de vorige eeuw toen houthandelaar T.C. Groot met de eerste plannen kwam om de molen voor de toekomst te behouden. Na zijn overlijden werd een restauratiecomité gevormd die op 24 januari 1964 werd omgevormd tot “Stichting Krijtmolen d’Admiraal”.
De eerste voorzitter was notaris Hendrik Jan Nipperus. Andere bestuursleden van het eerste uur die zich enorm hebben ingezet voor de restauratie en later het behoud van de molen zijn: Mvr. J.A.A. Dallmeijer-Bremer die nog familie was van de oud-eigenaar Daniël Melchers, Mvr. T.J. Everaarts-Vonk en de heren C. Groot (zoon van T.C. Groot) en H. Partesius.

Het bestuur
Het bestuur van stichting Krijtmolen d’Admiraal bestaat uit 5 leden.
Het bestuur komt gemiddeld 5 keer per jaar bij elkaar. Naast het bijwonen van de vergaderingen, het maken van beleid en plannen hebben de meeste bestuursleden een eigen portefeuille waar zij verantwoordelijk voor zijn. En natuurlijk zijn ze allemaal liefhebbers van de Krijtmolen!
Voor meer informatie
Bestuur

ANBI
De Stichting Krijtmolen d’Admiraal is bij de belastingdienst geregistreerd als “algemeen nut beogende instelling” , de zogenaamde ANBI. Dat betekent, dat schenkingen aan de stichting vrijgesteld zijn van schenkingsbelasting. De belastingdienst vraagt aan ANBI-instellingen om een aantal gegevens te publiceren.
Voor meer informatie
ANBI

Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers kan de Stichting niet bestaan. Zouden er geen vrijwilligers zin dan zou Krijtmolen d’Admiraal geen toekomst hebben.
De vrijwilligerswerkzaamheden  stichting bestaan o.a. uit besturen, rondleidingen geven, educatieve zaken, klussen in en om de molen, overleg met omwonenden en overheden eigenlijk te veel om op te noemen, alles met het doel Krijtmolen d’Admiraal in stand te houden.
Voor meer informatie
Vrijwilligers

Geplaatst op: 4 maart 2017 door beheerder